Neodymversatat

Tillgänglighet

Möjliga koncentrationer för Neodymversatat är följande: 8,8 % - 10 % (Nd). Neodymversatat levereras normalt i dunkar (200l) eller i IBC (Intermediate Bulk Container 1000l). Specialemballage kan tillgodoses på begäran.

Formel

C30H57NdO6

CAS Registry Number

106726-11-8

Fråga nu om en offert

Neodymversatat

Distribution av neodymversatat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Lilafärgad vätska, lättantändlig

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Processer för industriell katalys.

Klassificering

Neodymversatat är farligt vid inandning eller intagning. Ämnet kan även orsaka kontaktallergi. Ämnet är giftigt för vattenorganismer och har negativa långsiktiga effekter.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

neodymversatat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig