Natriumjodid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för natriumjodid usp finns tillgängliga på begäran. natriumjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NaI

CAS Registry Number

7681-82-5

Fråga nu om en offert

Natriumjodid

Distribution av natriumjodid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Natriumjodid uppstår som kristaller eller som ett kristallint pulver som gulnar vid exponering för luft när jod bildas.

Löslighet

Natriumjodid är lösligt i vatten och i många organiska lösningsmedel såsom alifatiska alkoholer eller bensylalkohol och glycerin.

Användning

Natriumjodid används som råmaterial för läkemedelsindustrin och inom den fotografiska industrin. Det används även som råmaterial för zootekniska tillämpningar.

Klassificering

Natriumjodid är inte föremål för märkningskrav, men säkerhetsföreskrifterna måste ändå respekteras.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriumjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Natriumjodid USP