Malonsyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för propandisyra finns tillgängliga på begäran. malonsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

HOOC-CH2-COOH

CAS Registry Number

141-82-2

Distribution av malonsyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Malonsyra är ett vitaktigt och luktfritt kristallint fast ämne.

Löslighet

Malonsyra är mycket lösligt i vatten med ett värde på 1 390 g/l (20 °C).

Användning

Malonsyra används i läkemedelsindustrin. Mestadels i form av dess dietylester i organisk syntes, särskilt för produktion av barbiturater och vitaminer i B-komplex. Propanediosyra används inom den elektroniska industrin, för speciella lösningsmedel, i polymertvärbindning och vid ytbehandling av metaller.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

malonsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Propandisyra