Fosforvolframsyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för 12-volframfosforsyra, tungstophosphoric acid, dodekavolframfosforsyra finns tillgängliga på begäran. fosforvolframsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H3PW12O40 xH2O

CAS Registry Number

12501-23-4

Fråga nu om en offert

Fosforvolframsyra

Distribution av fosforvolframsyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Fosforvolframsyra förekommer som färglösa gråaktiga eller något gulgröna kristaller.

Löslighet

Fosforvolframsyra är lösligt i vatten och i polära lösningsmedel organiska ämnen såsom etanol.

Användning

Fosforvolframsyra (PTA) förekommer normalt som dehydratiserat och EPTA är namnet på den etanolfosforvolframsyran som är en alkohollösning som används i biologi. Fosforvolframsyra används som råmaterial för katalysatorer.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

fosforvolframsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

12-volframfosforsyra, tungstophosphoric acid, dodekavolframfosforsyra