Volframtrioxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för volframtrioxid finns tillgängliga på begäran. volframtrioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

WO3

CAS Registry Number

1314-35-8

Fråga nu om en offert

Volframtrioxid

Distribution av volframtrioxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Volframtrioxid är ett fint gult pulver.

Löslighet

Volframtrioxid är inte lösligt i vatten.

Användning

Volframtrioxid används som pigment i den keramiska industrin.

Klassificering

Volframtrioxid är måttligt farligt vid förtäring.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

volframtrioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Volframtrioxid