Silvernitratlösning 50 %

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för silvernitratlösning 50 % finns tillgängliga på begäran. silvernitratlösning 50 % är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

AgNO3

CAS Registry Number

7761-88-8

Fråga nu om en offert

Silvernitratlösning 50 %

Distribution av silvernitratlösning 50 %

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Färglös och luktlös vätska.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Lösningen kommer från silvernitrat utspädd med vatten. Silvernitratlösning 50 % används inom fotografi. Lösningen av silvernitrat på 50 % används inom tillverkning av kemikalier och inom elektronikindustrin.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

silvernitratlösning 50 % är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

silvernitratlösning 50 %