Svart Nickeloxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickeloxid finns tillgängliga på begäran. svart nickeloxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni2O3

CAS Registry Number

12035-36-8

Fråga nu om en offert

Svart Nickeloxid

Distribution av svart nickeloxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickeloxid förekommer som ett gråsvart pulver.

Löslighet

Svart nickeloxid är inte löslig i vatten. Något lösligt i kalla syror, men mer lösligt i varma syror.

Användning

Svart nickeloxid kallas för Ni2O3 och ska inte förväxlas med grön nickeloxid NiO. Råvara för batteriindustrin samt för keramik och frittglasyr.

Klassificering

Svart nickeloxid kan orsaka cancer om det andas in. Kan ge allergi vid hudkontakt samt kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljöer.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

svart nickeloxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickeloxid