Indium

Indium är en ganska sällsynt metall i jordskorpan, det är silverfärgat, ljust, glänsande och mycket duktilt. Det metalliska indiumet, som tenn, avger en pitched squeal när den är böjd. En ovanlig egenskap hos Indium är att vara radioaktiv, men väldigt svag så att den inte anses vara farlig. Indium används huvudsakligen vid framställning av halvledare, legeringar med låg smältpunkt och för beläggning av andra metaller. De viktigaste föreningarna i Indium är de där metallet beter sig som en trivalent.

Indiumsulfat

In

  •  Familj  In (Indium)
  • CAS registry number 13464-82-9
  • Formel IN2SO43

Produktinformation

Indiumtriklorid

In

  •  Familj  In (Indium)
  • CAS registry number 10025-82-8
  • Formel InCI3

Produktinformation

Indiumsulfamat

In

  •  Familj  In (Indium)
  • CAS registry number 66027-93-8
  • Formel In(H2NSO3)3

Produktinformation