Molybdentrioxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för molybdisk trioxid finns tillgängliga på begäran. molybdentrioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

MoO3

CAS Registry Number

1313-27-5

Fråga nu om en offert

Molybdentrioxid

Distribution av molybdentrioxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Molybdentrioxid förekommer som ett vitt luktfritt pulver.

Löslighet

Är inte särskilt lösligt i kallt vatten, men mer lösligt i varmt vatten.

Användning

Molybdentrioxid är allmänt förekommande i naturen, men alltid i formen molybdit. Molybdentrioxid används som katalysator för avsvavlingsreaktioner och som råmaterial för produktion av pigment i keramikindustrin och för framställning av frittglasyr.

Klassificering

Mangantrioxid kan orsaka allvarliga hälsorisker efter långvarig exponering vid inandning och sväljning. Mangantrioxid är irriterande för ögonen och andningsorganen.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

molybdentrioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Molybdisk trioxid