Litiumnitrat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för litiumnitrat finns tillgängliga på begäran. litiumnitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

LiNO3

CAS Registry Number

7790-69-4

Fråga nu om en offert

Litiumnitrat

Distribution av litiumnitrat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litiumnitrat är ett luktlöst vitt solitt ämne.

Löslighet

Litiumnitrat har god vattenlöslighet.

Användning

Litiumnitrat används som en katalysator

Klassificering

Litiumnitrat kan leda till att material antänds.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiumnitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Litiumnitrat