Indiumsulfat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för diindiumtris (sulfat), indiumsulfat. finns tillgängliga på begäran. indiumsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

IN2SO43

CAS Registry Number

13464-82-9

Fråga nu om en offert

Indiumsulfat

Distribution av indiumsulfat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

vitgrått luktfritt pulver

Löslighet

Indiumsulfat är lösligt i vatten.

Användning

En kemisk förening framställd av metalliskt indium eller dess oxid i kombination med svavelsyra. Indiumsulfat är ett råmaterial som används för ytbehandling av metall.

Klassificering

Indiumsulfat är farligt för människor och miljö.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

indiumsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Diindiumtris (sulfat), indiumsulfat.