Nickelhydroxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelhydroxid finns tillgängliga på begäran. nickelhydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni(OH)2

CAS Registry Number

12054-48-7

Fråga nu om en offert

Nickelhydroxid

Distribution av nickelhydroxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelhydroxid är ett grönt pulver.

Löslighet

Nickelhydroxid är lösligt i utspädda syror men olösligt i vatten.

Användning

Nickelhydroxid används för att producera andra nickelsalter.

Klassificering

Nickelhydroxid kan ha cancerogena effekter, även om det fortfarande inte finns tillräckliga bevis för att bevisa detta. Det är skadligt vid inandning och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelhydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelhydroxid