Vanadintriklorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för vanadin(iii)klorid finns tillgängliga på begäran. vanadintriklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

VCI3

CAS Registry Number

7718-98-1

Fråga nu om en offert

Vanadintriklorid

Distribution av vanadintriklorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vanadintriklorid förekommer i form av lila kristaller.

Löslighet

Vanadintriklorid är lösligt i vatten

Användning

Vanadinklorid används som en prekursor för syntes av andra vanadinbaserade föreningar.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vanadintriklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Vanadin(III)klorid