Andre kemiske produkter

Udover metalderivaterne, der findes på hjemmesiden, har Todini integreret listen over de forhandlede produkter med salte og oxider fra andre mindre metaller samt med visse organiske produkter, for at opfylde kundekravene takket være et netværk af forbindelser med fabrikanter i hele verden. Produkterne beskrevet her er kun nogle af de mest efterspurgte.

Erbiumoxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Formel Er203

Erbiumoxid anvendes som råmateriale til fremstilling af pigmenter til keramik og til farvning og affarvning af glas.

Produkt detaljer

Methandisulfonsyre 50%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Formel CH4O6S2

Methandisulfonsyre anvendes i pletteringsindustrien, og den virker som katalysator/accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Produkt detaljer

Blynitrat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 10099-74-8
 • Formel Pb(NO3)2

Blynitrat er især anvendt til metaloverflade behandling.

Produkt detaljer

Vanadylsulfatopløsning

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Formel VSO5

Vanadylsulfat er en vanadium koordinerende enhed og et metalsulfat. Vanadylsulfatopløsning fungerer som katalysator, og det er en råvare, der anvendes i den farmaceutiske industri, ved metaloverflade behandling og polymerer.

Produkt detaljer

DEP 151

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Formel C7H13N

DEP 151 er et mellemprodukt i produktionen af blegemidler til nikkelplettering.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Bensylidenacetone BA 77

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Formel C10H10O

Bensylidenacetone BA 77 er et mellemprodukt i produktionen af blegemidler til forzinkning.

Produkt detaljer

Methandisulfonsyre natriumsalt

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Formel CH2O6S2Na22H2O

Methandisulfonsyre natriumsalt anvendes som katalysator / accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Produkt detaljer

Bismuthoxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1304-76-3
 • Formel Bi2O3

Bismuthoxid er muligvis den vigtigste industrielle forbindelse baseret på bismuth. Bismuthoxid findes i naturen som mineralet bismuthokker eller bismit; det kan fremstilles ved forbrænding af stoffet. Det foreligger som gult pulver med karakteristiske firkantede eller terningeformede krystaller. Ved opvarmning, bliver bismuthoxid brunt, og efter afkøling vender det tilbage til dets naturlige farve.

Produkt detaljer

Zinkoxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1314-222-5
 • Formel ZnO

Produkt detaljer

Zink Pulver

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7440-66-6
 • Formel Zn

Zink er et hvidt metal. Det markedsføres i form af ingoter, brød, stænger eller korn af forskellige former og størrelser. Zinkpulver, der også kaldes for cadmium er mørkegråt og finder anvendelse som reduktionsmiddel i organisk kemi, i hydrometallurgiindustrien og som rustfjerner i malingsindustrien.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Mælkesyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Formel C3H6O3

Mælkesyre er en væske med et sirupagtigt gulligt udseende; den har tendens til at opsuge vand. Syren - α - hydroxypropanon, et andet navn der betegner mælkesyre, findes i naturen i: Sur mælk, smør, mavesyre, hjerne. Den fremstilles med mælkesyregæring, men den kan også fremstilles syntetisk.

Produkt detaljer

Cadmiumcarbonat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 5137-80-0
 • Formel CdCO3

cadmiumarbonat er et mineral der findes i naturen, der også kaldes for kulsur kalk. Det foreligger som et hvidt pulver.

Produkt detaljer

Cadmiumsulfid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1306-23-6
 • Formel CdS

Cadmiumsulfid findes i naturen som mineral både i krystallinsk og i amorf form; den amorfe form er enten gul, orangefarvet eller brun. Der er forskellige cadmiumpigmenter der har en udmærket modstandsevne over for varme og for alkalier, men en svag modstandsevne over for syrer.

Produkt detaljer

Natriumtellurit

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 10102-20-2
 • Formel Na2TeO3

Produkt detaljer

Titandioxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Formel TiO2

Il TiO2 foreligger i naturen i tre forskellige krystallinske former: Rutil, anatas og brookit. De er alle 3 farvede, pga. urenhederne der findes i krystallen. Rutil er den mest almindelige form: Hvert titanatom er omringet af 6 oxygenatomer, i form af et oktaeder. Anatas har en firkantet struktur, der er længere i forhold til rutil, mens brookit har en orthorombisk form.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Indiumtrichlorid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 10025-82-8
 • Formel InCI3

Produkt detaljer

Wolframtrioxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1314-35-8
 • Formel WO3

Produkt detaljer

Tellurdioxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7446-07-3
 • Formel TeO2

Tellur er et ret sjældent element; det findes næsten aldrig i form af element, men sammensat med andre metaller, deriblandt guld og sølv. Ved at tilsætte svovlsyre til en tellur alkalisk opløsning, er det muligt at fremstille oxidet. Selve metallet foreligger i forskellige former, bl.a. krystallinsk og amorf; det er stabilt i luften og brænder med en grøn flamme, der danner dioxid.

Produkt detaljer

Cadmiumoxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1306-19-0
 • Formel CdO

Produkt detaljer

Wolframcarbid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12070-12-1
 • Formel WC, W2C

Der er to carbider, som wolfram danner sammen med carbon: Monowolfram carbid og wolframcarbid. Disse to elementer fremstilles sædvanligvis med metallet i pulver.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Siliciumcarbid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Formel CSI

Siliciumcarbid er en forbindelse der er kemisk meget stabilt, det reagerer nemlig ikke med salpetersyre eller med svovl- og saltsyre. Brug af siliciumcarbid er alsidig: som slibemiddel til stive slibemidler eller til fleksible slibemidler som papirer og til forarbejdning af metaller med en lav modstandsevne over for trækkraft.

Produkt detaljer

Jernammoniumcitrat Rød

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Formel C6H8O7.Fe.NH3

De røde jernammoniumcitrat flager er opløselige i vand men uopløselige i alkoholer. Jernammoniumcitrat anvendes hovedsagligt i medicin og i veterinærmedicin.

Produkt detaljer

Indiumsulfat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 13464-82-9
 • Formel IN2SO43

Produkt detaljer

Manganacetat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 6156-78-1
 • Formel Mn(C2H3O2)2.4H2O

Manganacetat foreligger som blegrosa farvede krystaller; det er godt opløseligt i ethyl- og i methylalkohol. Hovedsagligt anvendes manganacetat i tekstilindustrien eller i den kemiske industrisektor, hvor det anvendes som oxidationskatalysator.

Produkt detaljer

Mangancarbonat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 598-62-9
 • Formel MnCO3

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Manganoxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1344-43-0
 • Formel MnO

Produkt detaljer

Methansulfonat Bly

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 17570-76-2
 • Formel CH3SO32Pb

information ikke tilgængelig

Produkt detaljer

Blypulver

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7439-92-1
 • Formel Pb

Produkt detaljer

PPS Piridin Propan Sulton

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Formel C8H11NO3S

Produkt detaljer

Natriumhypophosphit

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Formel NaH2PO2.H2O

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Natriumwolframat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 10213-10-2
 • Formel Na2WO4.2H2O

Produkt detaljer

Solar PME 900

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Formel C5H8O2

Produkt detaljer

Bismuthsubcitrat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 813-93-4
 • Formel C6H8O7.Bi

Bismuthsubcitrat er et citronsyre salt.

Produkt detaljer

Zinkhexafluoridsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12021-95-3
 • Formel H2ZrF6

Produktet er en opløsning af dihydrogen zinkhexafluorid med en mindre procentdel flussyre.

Produkt detaljer

Fluorborsyre 50%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Formel HBF4

Fluorborsyre opløsningen fremstilles ved at opløse borsyre i en vandig opløsning af flussyre.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Sølvcyanid 80,5%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Formel AgCN

Søvcyanid er en kemisk forbindelse, der stammer fra behandling af opløsninger der indeholder sølv med cyanid

Produkt detaljer

Sølvnitrat Opløsning 50%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Denne opløsning stammer fra sølvnitrat opløst i vand.

Produkt detaljer

PPS-OH

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Formel C8H11NO4S

Produkt detaljer

Sølvnitrat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Sølvnitrat er et monokonstitueret stof der kan fremstilles ved en reaktion af sølv sammen med salpetersyre.

Produkt detaljer

Vanillin

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Formel C8H8O3

Vanillin er et aromatisk aldehyd, nemlig 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd. Det er et produkt af syntetisk oprindelse der stammer fra oxidation af eugenol med kaliumpermanganat eller ozon, eller ved reaktion af 2-methoxyphenol med formaldehyd i en langsom proces.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Natriumsaccharinat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Formel C7H4NNaO3S.2H2O

Saccharin er et kunstigt sødestof; natriumsaccharinat har et metallisk eftersmag, navnlig ved høje koncentrationer, og bruges for at søde produkter som drikke, bolsjer, kiks, lægemidler og tandpastaer.

Produkt detaljer

Wolframsiliciumsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12027-43-9
 • Formel H4(W12SiO40) xH2O

Wolframsiliciumsyre er den mest almindelige form af heteropolysyre.

Produkt detaljer

Molybdensiliciumsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Formel H4(Mo12SiO40).x H2O

Molybdensiliciumsyre hører til en særlig syreklasse der består af en sammensætning af hydrogen og oxygen med nogle metaller og nogle ikke-metaller. Denne syretype anvendes som "genvindelig" katalysator til kemiske reaktioner.

Produkt detaljer

Phosphorwolframsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12501-23-4
 • Formel H3PW12O40 xH2O

Phosphorwolframsyre (PWS) foreligger sædvanligvis i dihydreret form. Det er en ethanolopløsning af phosphorwolframsyre anvendt i biologi.

Produkt detaljer

Phosphormolybdensyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 51429-74-4
 • Formel H3PMo12O40 xH2O

Phosphormolybdensyre, også kendt som PMS, er e af komponenterne af Massons trichrom stål.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Ammoniumperrhenat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 13598-65-7
 • Formel NH4ReO4

Ammoniumperrhenat er den mest almindelige form til behandling af rhenium, og der er til salg i Todinis katalog med kemiske produkter i forskellige renhedsgrader.

Produkt detaljer

Methandisulfonsyre - kaliumsalt

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Formel CH2O6S2K2

Methandisulfonsyre kaliumsalt anvendes i pletteringsindustrien, og virker som katalysator/accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Produkt detaljer

Kviksølv 99,99%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Formel Hg

Kviksølv er et tungt hvidt-sølvagtigt metal der er flydende ved omgivende temperatur, og der fryser ved en meget lav temperatur (-38,83 ° C). Kviksølv er lugtfrit og reagerer ikke med hoveddelen af syrer. Også kaldt for hydrargyrum, har dette metal mulighed for at forbindes med andre kemiske stoffer, for at danne organiske eller inorganiske forbindelser.

Produkt detaljer

Indiumsulfamat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 66027-93-8
 • Formel In(H2NSO3)3

Indiumsulfamat er det foretrukne bad til plettering, af mange forskellige grunde, bl.a.: A) badet er stabilt, nemt at vedligeholde og effektivt, B) Der er ikke behov for kostbare tilsætningsmidler til pletteringsprocessen; når opløsningens pH er højere end 3.5, er det eneste påkrævede tilsætningsmiddel sulfamidsyre c) lav toksicitet.

Produkt detaljer

Ammoniumdifluorid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Formel F2H5N

Ammoniumdifluorid er en uorganisk forbindelse. Det er fremstillet med ammoniak og flussyre. Det er en farveløs salt, der anvendes i glasindustrien og som mellemprodukt for at fremstille flussyre.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Triammoniumcitrat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Formel C6H17N3O7

Det er en tribasisk salt af citronsyre der stammer fra den komplette neutralisering af citronsyre med ammoniumhydroxid med en høj renhedsgrad.

Produkt detaljer

Metawolframatammonium

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12028-48-7
 • Formel H4N.1/6H2O40W12

Metawolframatammonium, også kendt som AMT er et kemisk stof baseret på wolframat i form af hydrerede, stærkt opløselige krystaller.

Produkt detaljer

Arsentrioxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Formel As2O3

Arsentrioxid er en uorganisk forbindelse. Kommercielt, er arsentrioxid den vigtigste forbindelse baseret på arsenik, og det anvendes som grundstof for andre kemiske forbindelser.

Produkt detaljer

Cadmium-metal

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7440-43-9
 • Formel Cd

Cadmium er et tungmetal fremstillet hovedsagligt som et metallurgisk underprodukt af zink.

Produkt detaljer

Malonsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Formel HOOC-CH2-COOH

Malonsyre er en carboxylsyre der stammer fra en syntetisk proces (fra monochloreddikesyre). Malonsyrens salte og estere kaldes for malonater, og de er meget vigtige i lægemiddelindustrien.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Rhenium Metal i Pulver og i Piller

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7440-15-5
 • Formel Re

Rhenium er et sjældent metal og foreligger ikke i fri stand. Rhenium har en udmærket modstandsevne over for ikke oksiderende syrer og over for høje temperaturer.

Produkt detaljer

BHT Feed Grade

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Formel C15H24O

Produkt detaljer

Wolframsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7783-03-1
 • Formel H2W04

Wolframsyre kan fremstilles ved nedbrydning af et mineral der indeholder calciumwolframat med saltsyre. Wolframsyrens opløselighed i vand og i syrer er praktisk talt umulig, med undtagelse af fluorbrintesyre; derimod er den godt opløselig i alkaliske hydroxider og i ammoniak. Wolframsyre er også kendt som tungstensyre, og anvendes i tekstilindustrien, til fremstilling af wolframtråde og til plastmaterialer.

Produkt detaljer

Metansulfonsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Formel CH4SO3

Produkt detaljer

Sulfosalicyl 5 Syre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Formel C7H6O6S

Sulfosalicyl 5 syre anvendes for at beregne proteinindholdet i urinerne. Det kemiske produkt forårsager en udfældning af de uopløselige proteiner, der måles med uklarhedsgraden. Den anvendes desuden til integral farve anodisering. Sammensat med vand anvendes den i CAS-undersøgelsen som shuttle opløsning til siderophore testen.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

1,2,3 Benzothiazol

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Formel C6H5N3

Benzothiazol er en krystallinsk heterocyklisk forbindelse, der indeholder 3 nitrogenatomer, kemisk formel C6H5N3. Det er en aromatisk, farveløs og polær forbindelse der er anvendelig i forskellige sektorer.

Produkt detaljer

Zinkchlorid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7646-85-7
 • Formel ZnCl2

Produkt detaljer