Andre kemiske produkter

Udover metalderivaterne, der findes på hjemmesiden, har Todini integreret listen over de forhandlede produkter med salte og oxider fra andre mindre metaller samt med visse organiske produkter, for at opfylde kundekravene takket være et netværk af forbindelser med fabrikanter i hele verden. Produkterne beskrevet her er kun nogle af de mest efterspurgte.

Erbiumoxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Formel Er203

Erbiumoxid anvendes som råmateriale til fremstilling af pigmenter til keramik og til farvning og affarvning af glas.

Produkt detaljer

Methandisulfonsyre 50%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Formel CH4O6S2

Methandisulfonsyre anvendes i pletteringsindustrien, og den virker som katalysator/accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Produkt detaljer

Vanadylsulfatopløsning

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Formel VSO5

Vanadylsulfat er en vanadium koordinerende enhed og et metalsulfat. Vanadylsulfatopløsning fungerer som katalysator, og det er en råvare, der anvendes i den farmaceutiske industri, ved metaloverflade behandling og polymerer.

Produkt detaljer

DEP 151

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Formel C7H13N

DEP 151 er et mellemprodukt i produktionen af blegemidler til nikkelplettering.

Produkt detaljer

Bensylidenacetone BA 77

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Formel C10H10O

Bensylidenacetone BA 77 er et mellemprodukt i produktionen af blegemidler til forzinkning.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Methandisulfonsyre natriumsalt

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Formel CH2O6S2Na22H2O

Methandisulfonsyre natriumsalt anvendes som katalysator / accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Produkt detaljer

Mælkesyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Formel C3H6O3

Mælkesyre er en væske med et sirupagtigt gulligt udseende; den har tendens til at opsuge vand. Syren - α - hydroxypropanon, et andet navn der betegner mælkesyre, findes i naturen i: Sur mælk, smør, mavesyre, hjerne. Den fremstilles med mælkesyregæring, men den kan også fremstilles syntetisk.

Produkt detaljer

Titandioxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Formel TiO2

Il TiO2 foreligger i naturen i tre forskellige krystallinske former: Rutil, anatas og brookit. De er alle 3 farvede, pga. urenhederne der findes i krystallen. Rutil er den mest almindelige form: Hvert titanatom er omringet af 6 oxygenatomer, i form af et oktaeder. Anatas har en firkantet struktur, der er længere i forhold til rutil, mens brookit har en orthorombisk form.

Produkt detaljer

Siliciumcarbid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Formel CSI

Siliciumcarbid er en forbindelse der er kemisk meget stabilt, det reagerer nemlig ikke med salpetersyre eller med svovl- og saltsyre. Brug af siliciumcarbid er alsidig: som slibemiddel til stive slibemidler eller til fleksible slibemidler som papirer og til forarbejdning af metaller med en lav modstandsevne over for trækkraft.

Produkt detaljer

Jernammoniumcitrat Rød

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Formel C6H8O7.Fe.NH3

De røde jernammoniumcitrat flager er opløselige i vand men uopløselige i alkoholer. Jernammoniumcitrat anvendes hovedsagligt i medicin og i veterinærmedicin.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

PPS Piridin Propan Sulton

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Formel C8H11NO3S

Produkt detaljer

Natriumhypophosphit

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Formel NaH2PO2.H2O

Produkt detaljer

Solar PME 900

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Formel C5H8O2

Produkt detaljer

Fluorborsyre 50%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Formel HBF4

Fluorborsyre opløsningen fremstilles ved at opløse borsyre i en vandig opløsning af flussyre.

Produkt detaljer

Sølvcyanid 80,5%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Formel AgCN

Søvcyanid er en kemisk forbindelse, der stammer fra behandling af opløsninger der indeholder sølv med cyanid

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Sølvnitrat Opløsning 50%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Denne opløsning stammer fra sølvnitrat opløst i vand.

Produkt detaljer

PPS-OH

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Formel C8H11NO4S

Produkt detaljer

Sølvnitrat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Sølvnitrat er et monokonstitueret stof der kan fremstilles ved en reaktion af sølv sammen med salpetersyre.

Produkt detaljer

Vanillin

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Formel C8H8O3

Vanillin er et aromatisk aldehyd, nemlig 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd. Det er et produkt af syntetisk oprindelse der stammer fra oxidation af eugenol med kaliumpermanganat eller ozon, eller ved reaktion af 2-methoxyphenol med formaldehyd i en langsom proces.

Produkt detaljer

Natriumsaccharinat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Formel C7H4NNaO3S.2H2O

Saccharin er et kunstigt sødestof; natriumsaccharinat har et metallisk eftersmag, navnlig ved høje koncentrationer, og bruges for at søde produkter som drikke, bolsjer, kiks, lægemidler og tandpastaer.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Molybdensiliciumsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Formel H4(Mo12SiO40).x H2O

Molybdensiliciumsyre hører til en særlig syreklasse der består af en sammensætning af hydrogen og oxygen med nogle metaller og nogle ikke-metaller. Denne syretype anvendes som "genvindelig" katalysator til kemiske reaktioner.

Produkt detaljer

Methandisulfonsyre - kaliumsalt

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Formel CH2O6S2K2

Methandisulfonsyre kaliumsalt anvendes i pletteringsindustrien, og virker som katalysator/accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Produkt detaljer

Kviksølv 99,99%

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Formel Hg

Kviksølv er et tungt hvidt-sølvagtigt metal der er flydende ved omgivende temperatur, og der fryser ved en meget lav temperatur (-38,83 ° C). Kviksølv er lugtfrit og reagerer ikke med hoveddelen af syrer. Også kaldt for hydrargyrum, har dette metal mulighed for at forbindes med andre kemiske stoffer, for at danne organiske eller inorganiske forbindelser.

Produkt detaljer

Ammoniumdifluorid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Formel F2H5N

Ammoniumdifluorid er en uorganisk forbindelse. Det er fremstillet med ammoniak og flussyre. Det er en farveløs salt, der anvendes i glasindustrien og som mellemprodukt for at fremstille flussyre.

Produkt detaljer

Triammoniumcitrat

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Formel C6H17N3O7

Det er en tribasisk salt af citronsyre der stammer fra den komplette neutralisering af citronsyre med ammoniumhydroxid med en høj renhedsgrad.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

Arsentrioxid

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Formel As2O3

Arsentrioxid er en uorganisk forbindelse. Kommercielt, er arsentrioxid den vigtigste forbindelse baseret på arsenik, og det anvendes som grundstof for andre kemiske forbindelser.

Produkt detaljer

Malonsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Formel HOOC-CH2-COOH

Malonsyre er en carboxylsyre der stammer fra en syntetisk proces (fra monochloreddikesyre). Malonsyrens salte og estere kaldes for malonater, og de er meget vigtige i lægemiddelindustrien.

Produkt detaljer

BHT Feed Grade

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Formel C15H24O

Produkt detaljer

Metansulfonsyre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Formel CH4SO3

Produkt detaljer

Sulfosalicyl 5 Syre

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Formel C7H6O6S

Sulfosalicyl 5 syre anvendes for at beregne proteinindholdet i urinerne. Det kemiske produkt forårsager en udfældning af de uopløselige proteiner, der måles med uklarhedsgraden. Den anvendes desuden til integral farve anodisering. Sammensat med vand anvendes den i CAS-undersøgelsen som shuttle opløsning til siderophore testen.

Produkt detaljer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørg nu om et tilbud eller flere oplysninger, du vil modtage et svar snarest muligt.

Kontakt os

1,2,3 Benzothiazol

...

 • Familie (Andre kemiske produkter)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Formel C6H5N3

Produkt detaljer