Neodymversatat

Tilgængelighed

Mulige koncentrationer af neodymversatat er 8,8% - 10%. Neodymversatat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

C30H57NdO6

CAS Registry Number

106726-11-8

Spørg nu for et tilbud

Neodymversatat

Fordeling af Neodymversatat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Neodymversatat er en violet væske og den er brandfarlig.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Neodymversatat opløst i hexan polymeriseringsgrad anvendes i industrielle katalytiske processer.

Klassificering

Neodymversatat er skadeligt ved indånding og hvis det indtages; det kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt. Det er meget skadeligt for vandlevende organismer og har langvarige virkninger.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: neodymversatat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig