Fluorborsyre 50%

Tilgængelighed

Det kemiske produkt hydrogenborfluorid, tetrafluorborsyre, hydrogentetrafluorborat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: fluorborsyre 50% er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

HBF4

CAS Registry Number

16872-11-0

Spørg nu for et tilbud

Fluorborsyre 50%

Fordeling af Fluorborsyre 50%

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Farveløs og lugtfri væske.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Produktets hovedformål er behandling af metaloverflader. Fluorborsyre 50% anvendes som elektrolyt indvendigt i et galvanisk cellesystem som lambda-sonde. Fluorborsyre 50% opløsningen er meget brugt, da produktet er i stand til at opløse bly(II)oxid fra anoden i form af tetrafluorborsyre uden at ændre systemet. Produktet bruges også som angrebsforbindelse til trykte kredsløbskort og elektroniske komponenter.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: fluorborsyre 50% er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Hydrogenborfluorid, tetrafluorborsyre, hydrogentetrafluorborat