Sulfosalicyl 5 Syre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt salicylsvovlsyre, sulfosalicylsyre. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: sulfosalicyl 5 syre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C7H6O6S

CAS Registry Number

97-05-2

Spørg nu for et tilbud

Sulfosalicyl 5 Syre

Fordeling af Sulfosalicyl 5 Syre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Sulfosalicyl 5 syre foreligger ved omgivende temperatur som et hvidt fast stof med en skarp lugt.

Opløselighed

Sulfosalicyl 5 syre er fuldstændigt opløseligt i vand.

Anvendelser

Sulfosalicyl 5 syre anvendes desuden til til integral farve anodisering. Sammensat med vand anvendes den i CAS-undersøgelsen som shuttle opløsning til siderophore testen. .

Klassificering

Sulfosalicyl 5 syre er giftig ved indånding; den er irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: sulfosalicyl 5 syre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Salicylsvovlsyre, sulfosalicylsyre.