Solar PME 900

Tilgængelighed

Det kemiske produkt 2 - (prop-2-ynyloxy) ethanol. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: solar pme 900 er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C5H8O2

CAS Registry Number

3973-18-0

Spørg nu for et tilbud

Solar PME 900

Fordeling af Solar PME 900

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Pme foreligger som en væske med en farve der ændrer fra gult til brunt.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Pme finder anvendelse til fremstilling af glansmidler til fornikling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: solar pme 900 er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

2 - (prop-2-ynyloxy) ethanol.