Antimon

Antimon findes i naturen hovedsagligt i stibnit mineralen, og det har en hvid-blålig farve. Antimon har mange forskellige brug: i lægemiddelindustrien anvendes det som middel mod kvalme, i tekstilindustrien, til fremstilling af glasurer og malinger, og i sprængstof- og våbenindustrien. Selve metallet har en lav toksicitet, men antimondampene er stærkt sundhedsfarlige ved indånding. Todini er specialist i forhandling af antimonsalte til pletteringsindustrien og til elektronikken.

Natriumantimonat

Sb

  • Familie Sb (Antimon)
  • CAS registry number 33908-66-6
  • Formel NaSbO3.3H2O

Produkt detaljer

Antimontrioxid

Sb

  • Familie Sb (Antimon)
  • CAS registry number 1309-64-4
  • Formel Sb2O3

Antimontrioxid foreligger som et krystallinsk pulver, hvidt i kold stand, gult i varm stand; det er uopløseligt i vand og i salpetersyre, svagt opløseligt i fortyndede H2SO4 og HCl; det bliver mere opløseligt i disse ovennævnte syrer, hvis de er koncentrerede. En chloropløsning af antimontrioxid behandlet med H2S danner en orangefarvet udfældning, der er opløselig i ammoniumsulfid. Også kendt med navnet antimonsyrlinganhidrid, antimonoxid, antimonsesquioxid, antimonsne, anvendes antimontrioxid i kemiindustrien til fremstilling af natriumantimonat, i glasindustrien og i keramikindustrien.

Produkt detaljer