Magnesium neodekanoat

Tilgængelighed

Magnesium neodekanoat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

C20H38MgO4

CAS Registry Number

57453-97-1

Spørg nu for et tilbud

Magnesium neodekanoat

Fordeling af Magnesium neodekanoat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Magnesium neodekanoat fremstår som en klar væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Magnesium neodekanoat er en blanding af butyl diglykol og vand der hovedsagligt anvendes i produktionen ag gummi og plastik.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: magnesium neodekanoat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig