Methandisulfonsyre natriumsalt

Tilgængelighed

Særlige og kvalitetsmæssige krav til Methandisulfonsyre - Natriumsalt er tilgængelige efter anmodning:

Formel

CH2O6S2Na22H2O

CAS Registry Number

5799-70-3

Spørg nu for et tilbud

Methandisulfonsyre natriumsalt

Fordeling af Methandisulfonsyre natriumsalt

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Hvidt krystallinsk fast stof

Opløselighed

10% let opløselig.

Anvendelser

Methandisulfonsyre natriumsalt anvendes som katalysator / accelerator additiv for hårde forkromningsprocesser.

Klassificering

Methandisulfonsyre natriumsalt kan forårsage hudirritation, alvorlig øjenskade og irritation af luftvejene. Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs mere. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning, afhængigt af brugen: Methandisulfonsyre natriumsalt er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført på sikkerhedsdatabladet (SDB).

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: methandisulfonsyre natriumsalt er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Methansulphonatsyre dinatrium dehydret; Dinatrium methandisulfonat