Ammoniumdifluorid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt ammoniumdifluorid, ammoniumdifluoridsyre, difluorid ammoniumsyre, fluorhydrat ammoniumfluorid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: ammoniumdifluorid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

F2H5N

CAS Registry Number

1341-49-7

Spørg nu for et tilbud

Ammoniumdifluorid

Fordeling af Ammoniumdifluorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Ammoniumsyre er et fast kystallinsk stof med en karakteristisk lugt.

Opløselighed

Meget opløseligt: 600 g/l (20 °C)

Anvendelser

Dette stof anvendes til følgende produkter: Produkter til ikke-metallernes overfladebehandling, til rensning og rengøring af produkter, og til produkter til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: ammoniumdifluorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Ammoniumdifluorid, ammoniumdifluoridsyre, difluorid ammoniumsyre, fluorhydrat ammoniumfluorid.