Sølvcyanid 80,5%

Tilgængelighed

Det kemiske produkt sølvcyanid, agcn med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: sølvcyanid 80,5% er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

AgCN

CAS Registry Number

506-64-9

Spørg nu for et tilbud

Sølvcyanid 80,5%

Fordeling af Sølvcyanid 80,5%

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lugtfrit fast stof med en hvid-gullig farve.

Opløselighed

Opløsningen i vand har en værdi på 0.000011 g/l

Anvendelser

Sølvcyanid anvendes i den elektrolytiske udfældningsproces som elektrolyt for at opretholde en pH-værdi på mindst 8. Sølvcyanid anvendes til plettering, til dekorative formål og i ingeniørteknik. Sølvcyanid er en angrebsforbindelse der bruges til trykte kredsløbskort og til elektroniske komponenter.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: sølvcyanid 80,5% er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Sølvcyanid, AgCN