PPS-OH

Tilgængelighed

Det kemiske produkt med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: pps-oh er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C8H11NO4S

CAS Registry Number

3918-73-8

Fordeling af PPS-OH

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

PPS-OH foreligger som et hvidt pulver.

Opløselighed

PPS-OH har en god opløsningsevne i vand, men mindre god i organiske opløsningsmidler.

Anvendelser

PPS-OH anvendes til at formulere brighteneradditiver anvendt i elektropletteringsindustrien, især som et nikkelbelægningsmiddel.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: pps-oh er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig