Triammoniumcitrat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt triammoniumcitrat, ammoniumcitrat, ammoniumcitrat og citronsyretriammoniumsalt med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: triammoniumcitrat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C6H17N3O7

CAS Registry Number

3458-72-8

Spørg nu for et tilbud

Triammoniumcitrat

Fordeling af Triammoniumcitrat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Krystallinsk gennemsigtigt produkt. En svag lugt af ammoniak.

Opløselighed

Nemt opløseligt i vand

Anvendelser

Anvendes hovedsagligt til kemiske analyse, til behandling af industrielt vand, til rengøring af metaloverflader, som dispergeringsmiddel i keramik, som hjælpemiddel ved infiltration, som rengøringsmateriale og som forbedrende middel til jord. Det finder desuden anvendelse i medicin- og i elektronikindustrien. Triammoniumcitrat anvendes også som kemisk reagens i analytisk kemi, til at fastlægge fosfatet i fosfatsalte og i gødninger Det anvendes også som kompleksdanner i pletteringsindustrien, til fremstilling af rusthæmmende midler i maskinindustrien, som mellemprodukt, som emulgeringsmiddel i fødevareindustrien.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: triammoniumcitrat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

triammoniumcitrat, ammoniumcitrat, ammoniumcitrat og citronsyretriammoniumsalt