Naphthensyre

Tilgængelighed

Syreværdiområde for naphthensyre er mellem 160 og 260. Naphthensyre er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

information ikke tilgængelig

CAS Registry Number

1338-24-5

Fordeling af Naphthensyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Naphthensyre er en gul væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Naphthensyre anvendes i professionel brug af smøremidler og fedtstoffer til køretøjer eller maskineri og også som tilsætningsstof.

Klassificering

Naphthensyre kan også forårsage øjen- og hudirritation og dermatitis.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: naphthensyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig