DEP 151

Tilgængelighed

Særlige og kvalitetsmæssige krav til DEP 151 er tilgængelige efter anmodning:

Formel

C7H13N

CAS Registry Number

4079-68-9

Fordeling af DEP 151

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Flydende, farveløs til svagt gul

Opløselighed

Opløselig i vand: 30 g/l 20 °C.

Anvendelser

DEP 151 er et mellemprodukt i produktionen af blegemidler til nikkelplettering.

Klassificering

DEP 151 er giftigt i kontakt med huden og ved indånding. Det kan forårsage forbrændinger af huden og øjenskader. Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ,11. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning, afhængigt af brugen: DEP 151 er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført på sikkerhedsdatabladet (SDB).

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: dep 151 er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Diethylaminpropin, Diethylpropargylamin.