Jernammoniumcitrat Rød

Tilgængelighed

Det kemiske produkt ferroammoniumcitrat. jernammonium (iii) citrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: jernammoniumcitrat rød er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C6H8O7.Fe.NH3

CAS Registry Number

1185-57-5

Spørg nu for et tilbud

Jernammoniumcitrat Rød

Fordeling af Jernammoniumcitrat Rød

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Jernammoniumcitrat foreligger som karakteristiske rød-brune flager.

Opløselighed

Jernammoniumcitrat er opløseligt i vand men ikke opløseligt i alkoholer.

Anvendelser

Jernammoniumcitrat rød anvendes i medicin og i veterinærmedicin.

Klassificering

Nedsvælgning af store mængder jernammoniumcitrat rød kan medføre sløvhed, kvalme og opkastning, smerter i mavens øvre del, diarré, svag og accelereret puls, reduceret blodtryk og dehydrering.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: jernammoniumcitrat rød er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Ferroammoniumcitrat. Jernammonium (III) citrat.