Siliciumcarbid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt sorte siliciumcarbider. grønne siliciumcarbider. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: siliciumcarbid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CSI

CAS Registry Number

409-21-2

Spørg nu for et tilbud

Siliciumcarbid

Fordeling af Siliciumcarbid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Silciumcarbid har et krystallinsk udseende med en farve der ændrer fra grønt til sort.

Opløselighed

Siliciumcarbid er uopløseligt i vand og syrer men opløseligt i alkalier.

Anvendelser

Hovedsagligt anvendes siliciumcarbid som slibemiddel og til forarbejdning af metalmaterialer. Siliciumcarbider, takket være deres hårdhed, anvendes i mange forskellige industrielle sektorer.

Klassificering

Siliciumcarbid er ikke sundhedsskadeligt for mennesker og miljø.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: siliciumcarbid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Sorte siliciumcarbider. Grønne siliciumcarbider.