Databeskyttelseserklæring i overensstemmelse med art.13 i RGPD for data, der er indsamlet direkte hos den interesserede part.

Den europæiske forordning om beskyttelse af personoplysninger (RGPD) i art. 13, afsnit1, pålægger at informerer den interesserede part i tilfælde af direkte indsamling af hans / hendes data , om de grundlæggende elementer i behandlingen, der specificeres i § 1, litra a/f.

Undertegnede virksomhed udfylder disse krav ved at informere dig om at:

1-A den dataansvarlige er firmaet TODINI AND CO. SPA,

Beliggende i: MONZA 20900 (MB) C.SO MILANO, 46
E-mail: privacy@todini.com
Telefon: 039-2302495

1-B Dataene indsamles til følgende formål:

retsgrundlaget er baseret på:

1-C Modtagerne eller mulige kategorier af modtagere er:

1-D) dataerne kan overføres fra EUs område, til en international organisation på grundlag af bindende virksomhedsstandarder (artikel 47) som standard kontraktbestemmelser, godkendt af Europa-Kommissionen, der er juridisk bindende og finder anvendelse hos alle interesserede medlemmer af erhvervskoncernens virksomheder, der udøver en fælles økonomisk aktivitet, herunder deres ansatte, derudover giver disse rapporter udtrykkeligt de interesserede parter de rettigheder,som RGPD har fastsat i forbindelse med behandling af deres personoplysninger;

yderligere oplysninger, der er nødvendige for at sikre en korrekt og gennemsigtig behandling:

2-A) Opbevaringsperioden for personoplysninger indeholdt i databaserne vedrørende:

Hvor længe bliver data vedrørende potentielle kunder/leverandører gemt

Hvor længe vil data vedrørende kunder/leverandører gemt

2-B) Vi informerer dig om, at du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger, ,til berigtigelse, til sletning af samme, til begrænsning af behandlingen af data der vedrører dig, til indsigelse mod behandlingen og til dataportabilitet;

2-C) Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

2-D) Videregivelse af dine data: