Metansulfonsyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt metansulfonsyre 70%. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: metansulfonsyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CH4SO3

CAS Registry Number

75-75-2

Spørg nu for et tilbud

Metansulfonsyre

Fordeling af Metansulfonsyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Metansulfonsyre foreligger som en farveløs væske med en karakteristisk lugt.

Opløselighed

metansulfonsyre kan blandes med vand.

Anvendelser

Metansulfonsyre anvendes som råstof til pletteringsbade og som katalysator i den kemiske industri

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: metansulfonsyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Metansulfonsyre 70%.