Juridiske Meddelelser

Ejeren af internet hjemmesiden https://wwww.todini.com (i det følgende betegnet ”hjemmeside”) er:

Informationerne samt alle andre datatyper og samspil med brugerne, der er indeholdt på hjemmesiden (i det følgende betegnet “informationer”) som, eksempelvis, men ikke begrænset, til links, billeder, videoer, formularer e.l. er udgivet og drevet af Todini and Co. S.p.a. og af alle andre parter, der er involveret i oprettelsen, gennemførelsen og udgivelsen af denne hjemmeside (i det følgende "Todini").

Adgang og brug af hjemmesiden er aktiviteter, der er reguleret af de følgende generelle betingelser, og forudsætter, at brugeren læser dem og godkender dem. Hvis du fortsætter med at anvende hjemmesiden, anses de betegnede betingelser som fuldt ud accepterede; brug af hjemmesiden er ikke tilladt i tilfælde af manglende godkendelse, fuldt ud eller delvist. Todini Chemicals har mulighed, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel, at ændre brugsbetingelserne- og vilkårene. Det er af denne grund nødvendigt at læse betingelserne hver gang brugeren besøger hjemmesiden.

Generelle advarsler til brug af hjemmesiden og ansvarsbegrænsninger

Todini Chemicals forbeholder sig ret, på eget skøn, og på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel, at nægte adgang til hjemmesiden eller benyttelse af selve hjemmesiden.

Todini Chemicals påtager sig intet ansvar vedrørende brug af denne hjemmeside og af de pågældende informationer, og deres anvendelse er udelukkende under det direkte ansvar og risiko af brugerne, der logger ind på hjemmesiden. Todini Chemicals påtager sig desuden intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes brug eller manglende brug af hjemmesiden og af de pågældende informationer, eller for eventuelle andre skader forårsaget, eksempelvis men ikke begrænset, af fejl, mangler, serviceafbrydelser, slettelse af indhold, virusser, problemer der skyldes netværket, udbyderen, ikke autoriserede tilgange, dataændringer m.m.

Brugerne er de eneste ansvarlige for opbevaring og korrekt anvendelse af deres personlige oplysninger, indbefattet for de rettigheder, der giver mulighed for at få adgang til de tilgængelige tjenester, samt for en hvilken som helst skadelig konsekvens eller skade, der risikerer at ramme Todini Chemicals som følge af ukorrekt brug, tab eller tyveri af disse informationer.

Alle kommunikationer og data fremsendt til Todini Chemicals må betragtes som ikke fortrolige; deres fremsendelse kan udelukkende udføres på betingelse at tildele Todini Chemicals uigenkaldelig ret til at anvende, på en hvilken som helst form og med alle mulige midler, det fremsendte materiale, der er blevet leveret gratis. Brugerne er de eneste ansvarlige for indholdet og troværdigheden af de fremsendte kommunikationer og data, samt for den eventuelle krænkelse af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

Advarsel vedrørende hjemmesidens indhold

Todini Chemicals bestræber sig i videst muligt omfang på at levere informationer i god tro, men påtager sig intet ansvar vedrørende deres nøjagtighed, fuldstændighed og opdatering; af denne grund bør informationerne udelukkende anses som delvist vejledende, og kan ikke udgøre eller erstatte en formel anmodning om de tekniske blade og om sikkerhedsdatabladene for Todini Chemicals produkter og servicer; det er derfor brugernes pligt at kontrollere informationerne, der udgives på hjemmesiden, og udelukkende at rette henvendelse til de lokale myndigheder vedrørende alle de eventuelle spørgsmål og krav for Todinis produkter og servicer.

Hjemmesiden kan muligvis, for at hjælpe brugerne, indeholde forbindelser til hjemmesider fra tredjeparter (i det følgende “links”). Deres tilstedeværelse medfører ikke Todini Chemicals kontrol, godkendelse eller anbefaling angående indholdet af de tilrådede hjemmesider. Todini Chemicals påtager sig intet ansvar vedrørende indholdet af disse hjemmesider, eller de pågældende regler. Anvendelse af disse links er udelukkende brugerens eneste ansvar.

Intellektuel ejendomsrettighed

Hjemmesiden og informationerne, medmindre andet er angivet, er fuldt ud og udelukkende Todinis ejendom, og en hvilken som helst anvendelse til andre formål i forhold til den enkelte konsultation vil blive retsforfulgt.

Gældende lov og bilæggelse af tvister

Disse generelle brugsbetingelser er udelukkende reguleret af den italienske lovgivning. Enhver tvist vedrørende, der skulle opstå eller der under alle omstændigheder er knyttet til disse betingelser, er eksklusiv kompetence af domstolen i Monza.