Arsentrioxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt arsentrioxid, arsen(iii)oxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: arsentrioxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

As2O3

CAS Registry Number

1327-53-3

Fordeling af Arsentrioxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Arsentrioxid er et hvidt lugtfrit pulver.

Opløselighed

Produktets opløsningsevne i vand er 17.8 g/l.

Anvendelser

Arsentrioxid er meget anvendt til fabrikation af glas og af produkter baseret på glas. Desuden anvendes arsentrioxid også til pigmenter, keramiklakker, herbicider, fungicider, insekticider, rodenticider, antineoplastiske lægemidler og bakterievæksthæmmende produkter. Arsentrioxid anvendes også til farvning af tekstiler, som bejdsemiddel og for at beskytte skind- og træprodukter

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: arsentrioxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

arsentrioxid, arsen(III)oxid