Mælkesyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt syre 2 - hydroxypropanon. galacid hs 90 med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: mælkesyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C3H6O3

CAS Registry Number

50-21-5

Fordeling af Mælkesyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Mælkesyre foreligger som en sirupagtigt, gullig, ren væske.

Opløselighed

Mælkesyre kan blandes med vand, alkohol og ether; det er uopløseligt i kloroform og i petroleumsether.

Anvendelser

Mælkesyre anvendes i garverier, i fødevareindustrien for at surgøre frugtsafter, til øl, konserves. Den anvendes desuden i kunstharpiksindustrien og til syntese af polyesterharpiks og i lægemiddelindustrien.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: mælkesyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Syre 2 - hydroxypropanon. Galacid HS 90