PPS Piridin Propan Sulton

Tilgængelighed

Det kemiske produkt pps solidt stof. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: pps piridin propan sulton er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C8H11NO3S

CAS Registry Number

15471-17-7

Spørg nu for et tilbud

PPS Piridin Propan Sulton

Fordeling af PPS Piridin Propan Sulton

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

PPS foreligger som et hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

PPS anvendes som affarvningsmiddel i pletteringsbade.

Klassificering

PPS er irriterende for øjne og for åndedrætssystemet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: pps piridin propan sulton er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

PPS solidt stof.