Malonsyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt 1,3-propandisyre med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: malonsyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

HOOC-CH2-COOH

CAS Registry Number

141-82-2

Fordeling af Malonsyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Malonsyre er et fast hvidagtigt og lugtfrit stof.

Opløselighed

Malonsyre har en udmærket opløsningsevne i vand med en værdi på 1390 g/l (20 °C).

Anvendelser

Malonsyre anvendes i lægemiddelindustrien, hovedsagligt i form af diethylester i organisk syntese, og især til fremstilling af barbiturater og af vitaminer af B-gruppen. Propandisyren anvendes i den elektroniske industri, til specielle opløsningsmidler, til tværbundede polymere og til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: malonsyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

1,3-propandisyre