Titandioxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt titanoxid, titanoxid(iv), titandioxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: titandioxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

TiO2

CAS Registry Number

13463-67-7

Fordeling af Titandioxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Titandioxid foreligger som et lugtfrit fast stof med en hvid/grå farve.

Opløselighed

titandioxid er ikke opløseligt i vand.

Anvendelser

Il TiO2 foreligger i naturen i tre forskellige krystallinske former: Rutil, anatas og brookit. De er alle 3 farvede, pga. urenhederne der findes i krystallen. Rutil er den mest almindelige form: Hvert titanatom er omringet af 6 oxygenatomer, i form af et oktaeder. Anatas har en firkantet struktur, der er længere i forhold til rutil, mens brookit har en orthorombisk form. Titandioxid anvendes som råstof til fremstilling af pigmenter til keramik og fritter.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: titandioxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Titanoxid, titanoxid(IV), titandioxid