Molybdensiliciumsyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt molybdensiliciumsyre med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: molybdensiliciumsyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

H4(Mo12SiO40).x H2O

CAS Registry Number

11089-20-6

Spørg nu for et tilbud

Molybdensiliciumsyre

Fordeling af Molybdensiliciumsyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Molybdensiliciumsyre foreligger som gule krystaller.

Opløselighed

Produktet er opløseligt i vand.

Anvendelser

Molybdensiliciumsyre hører til en særlig syreklasse der består af en sammensætning af hydrogen og oxygen med nogle metaller og nogle ikke-metaller. Denne syretype anvendes som "genvindelig" katalysator til kemiske reaktioner. Molybdensiliciumsyre anvendes som råstof til katalysatorer.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: molybdensiliciumsyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Molybdensiliciumsyre