Ceriumoctoat

Tilgængelighed

Ceriumoctoate fås normalt i forskellige koncentrationer: 8% – 10% – 12% (Ce). Ceriumoctoat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

C24H45CeO6

CAS Registry Number

24593-34-8

Fordeling af Ceriumoctoat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Ceriumoctoat fremstår som en gul-brun væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Ceriumoctoat bruges som tilsætningsstof i industrielle processer og det er også et komponent, der anvendes i glasindustrien.

Klassificering

Ceriumoctoat kan være dødelig ved indtagelse og trænger ind i luftvejene. Det mistænkes for at skade det ufødte barn. Det er skadeligt for vandlevende organismer og har langvarige virkninger.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: ceriumoctoat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig