Sort Nikkeloxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkeloxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: sort nikkeloxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni2O3

CAS Registry Number

12035-36-8

Spørg nu for et tilbud

Sort Nikkeloxid

Fordeling af Sort Nikkeloxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Sort-gråt pulver.

Opløselighed

Sort nikkeloxid er ikke opløseligt i vand; svagt opløseligt i syrer i kold stand, men mere opløselige i syrer i varm stand.

Anvendelser

Nikkeloxid anvendes til fremstilling af elektroder i fabrikationen af Edison akkumulatorer. Det anvendes desuden i keramik, som katalysator og i glasindustrien

Klassificering

Sort nikkeloxid kan have kræftfremkaldende virkninger ved indånding; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden og kan forårsage negative virkninger på vandmiljøet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: sort nikkeloxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkeloxid