Nikkelhydroxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkel dihydroxid, nikkelhydroxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelhydroxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni(OH)2

CAS Registry Number

12054-48-7

Spørg nu for et tilbud

Nikkelhydroxid

Fordeling af Nikkelhydroxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelhydroxid foreligger som et krystallinsk grønt pulver.

Opløselighed

Nikkelhydroxid har en god oplsøningsevne i fortyndede syrer, men det er ikke opløseligt i vand.

Anvendelser

Nikkelhydroxid anvendes til fremstilling af andre nikkelsalte.

Klassificering

Nikkelhydroxid kan have kræftfremkaldende virkninger, selv om beviserne er utilstrækkelige; nikkelfluorid er sundhedsfarligt ved indånding og ved nedsvælgning, medfører sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelhydroxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkel dihydroxid, nikkelhydroxid