Nikkelmetal Katoder 1x1

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkelkatode 1x1 . nikkelkatode 2x2. nikkelkatode 4x4. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelmetal katoder 1x1 er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Spørg nu for et tilbud

Nikkelmetal Katoder 1x1

Fordeling af Nikkelmetal Katoder 1x1

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelmetal foreligger som et fast lugtfrit gråt stof.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Nikkelkatode anvendes til galvanisk fornikling, et indgreb hvor nikkel-ionerne afsættes på materialet til fornikling med et beskyttende formål.

Klassificering

Nikkelkatode er sundhedsfarligt ved nedsvælgning; det har mulige uoprettelige virkninger; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelmetal katoder 1x1 er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkelkatode 1x1 . Nikkelkatode 2x2. Nikkelkatode 4x4.