Nikkel Pulver (99,9%)

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkel i pulverform med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkel pulver (99,9%) er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Spørg nu for et tilbud

Nikkel Pulver (99,9%)

Fordeling af Nikkel Pulver (99,9%)

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkel foreligger som et pulveragtigt gråt og lugtfrit fast stof.

Opløselighed

Nikkel i pulverform er svært opløseligt i svovlsyre, men nemt angribeligt af saltpetersyre.

Anvendelser

Nikkel pulver anvendes i pulver metalindustrien, til svejsning og til forberedelse af magneter. Nikkel pulver anvendes også som katalysator i forskellige kemiske reaktioner.

Klassificering

Nikkel pulver kan have kræftfremkaldende virkninger, selv om beviserne er utilstrækkelige; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkel pulver (99,9%) er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkel i pulverform