Nikkelsulfat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt hexahydratiseret nikkelsulfat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelsulfat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NiSO4.6H2O

CAS Registry Number

10101-97-0

Fordeling af Nikkelsulfat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelsulfat foreligger som smaragdgrønne krystaller.

Opløselighed

Nikkelsulfat er ikke opløseligt i ethylalkohol men opløseligt i vand.

Anvendelser

Nikkelsulfat anvendes til fornikling og til fabrikation af katalysatorer til hydrogenering af fedtstoffer.

Klassificering

Nikkelsulfat kan have kræftfremkaldende virkninger, selv om beviserne er utilstrækkelige, det er sundhedsskadeligt ved nedsvælgning. Nikkelsulfat kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden og det er stærkt giftigt for organismer, der lever i vandet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelsulfat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Hexahydratiseret nikkelsulfat.