Nikkelcarbonat Masse

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkel-hydroxycarbonat masse med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelcarbonat masse er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni3CO3(OH)4

CAS Registry Number

12607-70-4

Spørg nu for et tilbud

Nikkelcarbonat Masse

Fordeling af Nikkelcarbonat Masse

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkel-hydroxycarbonat masse er en lugtfri grøn masse.

Opløselighed

Nikkel-hydroxycarbonat er ikke opløseligt i vand men opløseligt i syrer.

Anvendelser

Nikkel-hydroxycarbonat anvendes til applikationer som plettering og som katalysator.

Klassificering

Nikkelcarbonat i masse kan have kræftfremkaldende virkninger, selv om beviserne er utilstrækkelige; det er sundhedsfarligt ved indånding og ved nedsvælgning; det risikerer at medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelcarbonat masse er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkel-hydroxycarbonat masse