Grønt Nikkeloxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkel-monooxid, nikkel(ii)oxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: grønt nikkeloxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NiO

CAS Registry Number

1313-99-1

Spørg nu for et tilbud

Grønt Nikkeloxid

Fordeling af Grønt Nikkeloxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Grønt nikkeloxid foreligger sot gråt-grønt pulver.

Opløselighed

Grønt nikkeloxid er ikke opløseligt i vand, opløseligt i koncentrerede syrer.

Anvendelser

Nikkeloxid anvendes til fremstilling af ferritiske kerner; som pigment i keramik og fritter, og som katalysator både til oxidation og til reduktion.

Klassificering

Nikkeloxid kan have kræftfremkaldende virkninger ved indånding; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden og kan forårsage negative virkninger på vandmiljøet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: grønt nikkeloxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkel-monooxid, Nikkel(II)oxid