Nikkelnaphthenat

Tilgængelighed

Nikkelnaphthenat (5%NI) er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

information ikke tilgængelig

CAS Registry Number

61788-71-4

Spørg nu for et tilbud

Nikkelnaphthenat

Fordeling af Nikkelnaphthenat

Beskrivelse

Naphthensyre nikkelsalte 5% er en af de tilgængelige metalorganiske forbindelser fra Todini Chemicals.

Udseende

Nikkelnaphthenat fremstår som en grøn væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Nikkelnaphthenat i toluen anvendes i industrielle katalytiske processer.

Klassificering

Nikkelnaphthenat er en meget giftig forbindelse, det kan fremkalde kræft og skade forplantningsevnen. Det er skadeligt ved indånding eller indtagelse og kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt. Meget giftigt for vandlevende organismer og har langvarige virkninger, nikkelnaphthenat er brandfarligt.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelnaphthenat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig