Nikkelsulfamat Krystaller

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkelsulfamat. tetrahydrat nikkelsulfamat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelsulfamat krystaller er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

H3NO3S.1/2 Ni

CAS Registry Number

13770-89-3

Spørg nu for et tilbud

Nikkelsulfamat Krystaller

Fordeling af Nikkelsulfamat Krystaller

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelsulfamat foreligger som et fast krystalblåt stof.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Nikkelsulfamat anvendes til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelsulfamat krystaller er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkelsulfamat. Tetrahydrat nikkelsulfamat.