Nikkelnitrat Krystaller

Tilgængelighed

Det kemiske produkt hexahydratiseret nikkel(ii)nitrat. hexahydreret nikkel(ii)dinitrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelnitrat krystaller er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni(NO3).6H2O

CAS Registry Number

13478-00-7

Spørg nu for et tilbud

Nikkelnitrat Krystaller

Fordeling af Nikkelnitrat Krystaller

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkeldinitrat foreligger som grønne krystaller.

Opløselighed

Nikkelnitrat er opløseligt i en blanding af vand og alkohol.

Anvendelser

hexahydratiseret nikkelnitrat anvendes til fremstilling af nikkelkatalysatorer til hydrogeneringsreaktioner af organiske derivater.

Klassificering

Nikkelnitrat krystaller er brandnærende; det antænder brændbare stoffer; det er sunhedsfarligt ved nedsvælgning; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelnitrat krystaller er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Hexahydratiseret nikkel(II)nitrat. Hexahydreret nikkel(II)dinitrat.