Nikkelnitrat Opløsning

Tilgængelighed

Det kemiske produkt nikkelnitrat opløsning. opløsning af nikkelnitrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelnitrat opløsning er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni(NO3).6H2O

CAS Registry Number

13478-00-7

Spørg nu for et tilbud

Nikkelnitrat Opløsning

Fordeling af Nikkelnitrat Opløsning

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelnitrat opløsning foreligger i form af lugtfri grøn væske.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Nikkelnitrat påføres til fremstilling af nikkelkatalysatorer til hydrogeneringsreaktioner af organiske derivater.

Klassificering

Nikkelnitrat opløsning er brandnærende; det antænder brændbare stoffer; det er sunhedsfarligt ved nedsvælgning; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelnitrat opløsning er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Nikkelnitrat opløsning. Opløsning af nikkelnitrat.